Kvietimas teikti paraiškas į 9-ąją Rupert alternatyvios edukacijos programą

Rupert kviečia teikti paraiškas į 9-ąją alternatyvios edukacijos programą, kuri vyks 2021 metų gegužę–gruodį. Visi norintieji kviečiami teikti anketas iki balandžio 18 dienos (sekmadienio) vidurnakčio Lietuvos laiku.

9-oji programa vystys dialogą tarp magijos, ritualų ir meninių praktikų, kartu tyrinėjant kūrybinį rūpesčio ir savi-organizacijos potencialą. Pripažindama dabartinio pasaulio sudėtingumą ir nerimą, programa sieks skatinti tvirtesnį ir ilgalaikį ryšį tarp dalyvių, kuratorių ir institucijos. Kritinių tyrimų ir stebuklinio mąstymo gretinimas dalyviams suteiks paslankius įrankius vystyti kūrybines praktikas ir atvers galimybes mąstyti kartu su kitais-nei-žmonių pasauliais.

DAUGIAU APIE PROGRAMĄ

Rupert alternatyvios edukacijos programa kvestionuoja egzistuojančius ugdymo modelius ir siekia suformuoti naujus būdus dalintis žiniomis. Programoje bus nagrinėjamos skirtingų praktikų sąveikos, siekiant tvaresnės ir atsparesnės ateities. Alternatyvi edukacija siekia išlaikyti glaudų ryšį tarp teorijos ir praktikos, kartu skiriant pakankamai dėmesio neapčiuopiamumui, intuityvumui ir magiškumui. Lygiagrečiai Rupert pripažįsta daugiaprasmę meno institucijų padėtį šiuolaikiniame pasaulyje ir nuolat skatina užsiimti kritine savirefleksija.

Vienas pagrindinių programos tikslų yra padėti jauniesiems menininkams, kuratoriams, rašytojams, mąstytojams, tyrėjams ir kritikams plėtoti savo praktiką, vykdant formalius ir neformalius mainus tarp jų pačių, mentorių ir plačiosios visuomenės. Nors programa turėtų būti dalyvių prioritetas, ji sudaryta taip, kad dalyviai galėtų ją derinti su kita kūrybine veikla, studijomis ar darbu.

9-OJI ALTERNATYVIOS EDUKACIJOS PROGRAMA

Šių metų programa bus plėtojama 5 mėnesius vykstančių paskaitų, kūrybinių dirbtuvių, mentorystės sesijų ir išvykų metu. Programa bus suskirstyta į du etapus: gegužė–rugpjūtis ir rugsėjis–gruodis. Baigiamieji programos renginiai vyks Vilniuje ir Osle. Kviestiniai lektoriai pristatys skirtingą metodologinę praktiką ir suteiks kuratorinę pagalbą programos dalyviams. Programą aktyviai formuos glaudus dalyvių ir mentorių bendravimas. Rupert komandos padedami dalyviai turės galimybę siūlyti antros programos dalies dėstytojus ir seminarus. Alternatyvios edukacijos dalyviai turės galimybę prisijungti prie Rupert bendruomenės, kurią sudaro rezidentai, parodose dalyvaujantys menininkai, paskaitų bei kitų renginių svečiai.

9-ąją alternatyvios edukacijos programą kuruoja Tautvydas Urbelis.

Šių metų lektoriai ir mentoriai: Agency Agency (Roel van Herpt ir Victoria Meniakina), Arts of Working Class, Diana Policarpo, Dylan Spencer-Davidson, Karolina Rybačiauskaitė, Laura Wilson, Marija Nemčenko, New Scenario (Paul Barsch ir Tilman Hornig), Sophie Seita (sąrašas bus pildomas).

Partneriai:  Žeimių dvaro sodyba / Aikas Žado laboratorija, Podium,

KAIP APLIKUOTI?

Prašome siųsti užpildytas paraiškas (paraiškos forma yra čia), CV ir portfolio (ne daugiau 5 projektų) vienoje PDF laikmenoje, el. paštu aep@rupert.lt iki 2021 m. balandžio 18 d. (sekmadienio) vidurnakčio. Apie gautas paraiškas kandidatus informuosime el. paštu. Kandidatai, pakviesti į interviu, bus informuojami asmeniškai. Atrankos rezultatus planuojama skelbti balandžio 30 d.

Kiekvienas dalyvis privalo pasiūlyti projektą, kurį planuoja įgyvendinti programos metu. Projekto turinio ryšys su magijos ir ritualų tema – privalumas, tačiau ne būtinybė. Programos prioritetas yra ugdyti individualias praktikas bei alternatyvius žinių ir įgūdžių dalinimosi metodus. Tikimasi, kad kiekvienas dalyvis programos metu ir (arba) jos pabaigoje pristatys savo darbus / projektus. Šie pristatymai vyks visos programos metu, darbų pateikimo formatai nebus ribojami.

ATRANKOS KRITERIJAI

Programos kandidatai privalo laisvai kalbėti angliškai (oficialių užsienio kalbos mokėjimo sertifikatų nereikalaujama). Programos metu dalyviai privalo dalyvauti ne mažiau kaip 80% programos užsiėmimų. Dalyviai iš užsienio privalo būti iš Europos Sąjungos šalių arba pasirūpinti viza, leidžiančia jiems programos metu būti Lietuvoje. Aukštasis išsilavinimas nebūtinas, tačiau į profesinius pasiekimus bei savarankiško darbo patirtį bus atsižvelgiama.

Programos dalyviai turėtų gyventi Vilniuje arba turėti galimybę atvykti bent du kartus į mėnesį. Rupert neteikia apgyvendinimo ar stipendijos, bet gali išduoti dalyvavimo raštus. 

Dėl pasaulyje vykstančios pandemijos dalis arba visa programa gali vykti nuotoliniu būdu.

Rupert alternatyvios edukacijos programa dalyviams yra nemokama ir atvira visiems, nepaisant išsilavinimo ir dabartinės veiklos. Dalyviai neprivalo turėti patirties šiuolaikinio meno srityje.

PROGRAMOS TRUKMĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI

2021 m. gegužės 10 d. – gruodžio 5 d. Būtinas dalyvavimas bent 80% programos veiklų ir užsiėmimų. Tai gali užimti apie 20–40 val./mėn.

PARAIŠKŲ TEIKIMO TERMINAS

Iki 2020 m. balandžio 18 d. (sekmadienio vidurnakčio)

Rupert alternatyvios edukacijos programa dalyviams yra nemokama. Rupert veiklą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė.

Jei turite klausimų, drąsiai kreipkitės į mus adresu info@rupert.lt