laura fernández antolín

laura fernández antolín plėtoja radikalaus rūpinimosi praktiką, per kurią susieja mūsų kūnus su jų kontekstu, susigrąžina pojūčius ir afektus, sutelkia juos į naujus santykius, dalijasi atsparumo, kūrybiškumo ir veiksnumo gebėjimais, padedančiais gyventi kartu.

Dirbdama su audiniais, tekstile, piešiniais, moliu, kvapais bei objektais ir kurdama performansus, ji ieško įvairių galimybių paveikti diskursus, kurie įtraukia kūną ir yra betarpiškai su juo susiję. Mūsų kūnai ir jų aplinka – tai kraštovaizdžiai, kuriuose fiksuojame savo gyvenimo nestabilumą, eksperimentuojame su turimomis žiniomis ir kvestionuojame savo suvokimą apie politiką, buitį, intymumą, lytį, pasitikėjimą, bendrumą, bendruomeniškumą…

Menininkė trokšta kurti persipynusius scenarijus, kurie sukrėstų mus mūsų gyvenamose erdvėse, plėtodama ne reprezentacijos, o virvelių pynių kalbą. Taip užklausiamos jautrios asmeninės ir kolektyvinės patirtys, jų formos, gestai ir ritualai, o švelnumas matomas kaip viltį neoliberalizmo kontekste teikianti varomoji jėga, apmąstomas (be)sąlygiškas svetingumas, gausa ir materijos transformacija, per kuriuos atsiskleidžiame.

Vaizdas: laura fernández antolín Helena Roig fotografija