Laurynas Adomaitis: Seminarai apie artefaktus ir gamtinius objektus

Kovo mėnesį kuratorės ir DRAF direktorės Fatoş Üstek paskaita bei kūrybinėmis dirbtuvėmis prasidėjusi 6-oji Rupert alternatyvios edukacijos programa įsibėgėja. Džiaugiamės galėdami pakviesti filosofą Lauryną Adomaitį trijų seminarų ciklui apie artefaktus ir gamtinius objektus. Seminarai skirti Rupert alternatyvios edukacijos dalyviams vyks balandžio 16-18 dienomis.

Pirmojo, įžanginio seminaro metu dalyviai nagrinės dirbtinumo pirmenybės prieš gamtiškumą problematiką, remiantis G. W. Leibnizo ir Henry Moore tekstais. Antrajame seminare bus mąstoma „su pabaisomis ir kitais objektais“ pasitelkiant Bertoloni Meli ir L. Dalston, K. Park tekstus. Trečiasis, baigiamasis, seminaras „apversta Paracelso medicina“ bus skirtas ciklo apibendrinimui, bendriems pastebėjimams ir išvadoms.

Filosofas sieks kartu su alternatyvios edukacijos dalyviais supinti skirtingų autorių tekstus į vientisą, bendrą pasakojimą ir atskleisti kaip šie tekstai susiję su tarp gamtinių ir dirbtinių objektų egzistuojančia perskyra. Menininkai taip pat skatinami perskaityti pasiūlytus tekstus savo meninių ir kuratorinių praktikų fone, reflektuojant seminarų medžiagą tiek teoriniu, tiek medžiagišku, praktiniu lygmeniu.

Seminarus ves filosofas Laurynas Adomaitis, kuris šiuo metu dirba Scuola Normale Superiore universitete Pizoje. Adomaitis tyrinėja ankstyvųjų Naujųjų laikų mokslo ir filosofijos istoriją, daugiausiai dėmesio skirdamas filosofui G. W. Leibnizui.

Rupert alternatyvios edukacijos programą remia Lietuvos kultūros taryba.