Lux Sauer

Lux Sauer yra šokio kūrėjas, gyvenantis Utrechte (Nyderlandai). Jo kaip lyties normų neatitinkančio žmogaus ir meninio aktyvisto talentas – plėsti ribas, formuoti queer erdves ir mesti iššūkį dominuojančiam požiūriui, taip suaktyvinant sociopolitinius diskursus. Lux pasitelkia gausias asmenines ir profesines priemones, gyvenimiškas patirtis ir queer galią, kuri formuoja jo meninę praktiką.

Šokio ir choreografijos studijos įvairiais aspektais (pavyzdžiui, techninės judesio treniruotės ir somatinė praktika, istoriniai, sociologiniai, filosofiniai, politiniai ir kritiniai tyrimai) suformavo Lux mąstymo, judėjimo ir mąstymo apie judėjimą pobūdį. Jo tyrimai ir mokymai remiasi somatine praktika, intuityviuoju protu, nehierarchinėmis metodologijomis ir bendra erdvių nuosavybe.

Siekdamas pertvarkyti metodikas ir performuoti kūrybos erdves, Lux choreografiją, vizualinį meną, somatiką ir kritinį mąstymą panaudoja kaip pagrindą alternatyvioms erdvėms kurti. Lux save laiko migruojančiu, dvikultūriu, transhumanistiniu meno darbuotoju, tarpkultūriniu feministu ir ilgisi erdvių, kuriose bendra nuosavybė ir priklausymo jausmas formuotų bendrumo anatomiją.

Jolijn de Wolf nuotrauka