Lynton Talbot

Lynton Talbot (JK) yra „Parrhesiades“ – daugiaplatformės projektinės erdvės menininkams, dirbantiems su rašytine, sakytine ar kitaip išreikšta kalba – įkūrėjas. „Parrhesiades“ Lyton dirbo su tokiais menininkais kaip Johanna Hedva, P. Staff, Anaïs Duplan, Sophia Al Maria ir Tai Shani. Jis pat yra vienas pirmųjų OFFSHORE – klajojančios performansų kompanijos ir pedagoginės struktūros, 2017 m. inicijuotos Cally Spooner – dalyvių. OFFSHORE yra rinkęsi Niujorko Šveicarijos institute, Leveno „The M Museum“; Singapūro „CCA“, Paryžiaus Nacionaliniame šokio centre, bei Londono „Serpentine Galleries“ ir „The Whitechapel“. 2019 m. Lyntonas kartu su Hana Noorali kuravo David Roberts Foundation parodą „The Season of Cartesian Weeping“, tapusia dar viena kasmečių bendrų kuravimo veiklų serijos dalimi, o 2021 m. jų knygą Intertitles, an anthology at the intersection of writing and visual art publikavo leidykla „Prototype Press“. Šiuo metu vyksta 2 menininko parodos: „The Noon Sirens“ „The Amant Foundation“, Niujorke, kaip dalis Quinn Latimer parodos „SIREN (Some Poetics)“ ir „Interpolacijos II“ Galerijoje „Prozori“, Zagrebe.

„Rupert“ centre Lynton toliau tirs neoliberalizmo kaip politinės ideologijos išraiškas mūsų kalboje. Rezidentūros metu jis ketina sukurti naują garsinį kūrinį ir tekstą, pratęsiantį jo tyrimų liniją, tačiau daugiau dėmesio skirsiantį triukšmo istorijai, šiuolaikinei teorijai ir praktikai. Lynton domina kalbos savybė priešintis rinkos siekiams pasisavinti mūsų idėjas ir socialumą, todėl jis ketina iš prodiuserio perspektyvos nuodugniau išnagrinėti mūsų santykį su eksperimentiniu garsu, klausdamas, ar triukšmas muzikoje yra tas pat, kas poezija kalboje arba triktis technologijoje.

Vaizdas: Lynton Talbot asmeninis archyvas