NKO

NKO (g. 1992) užsiima tarpdisciplinine kūryba ir menu. Taip pat atlieka interneto politinių erdvių tyrimus, bando susaistyti dažnai miglotą informaciją į artimas internetines diskusijas ir įrašus, kuriant vaizdo įrašus, memus ar pasakojimus.

[nko@Rupert] mkdir -p kompaktiškassuvarstymas:persipynęstinklas {stebėjimas{virtualusnuotolinisbūvimas(angl. telepresence), simuliacijos, karaipertrečiąsiasšalis (anlg. proxywars), darnausvystymositikslai, žaidimųteorija, kodifikuotoskalbosprotokolai} metodai{žaidimai, klausymas, mokymasis, experimentavimas}}

Internetinės politikos viršenybė: investitorių remiami virusus skleidžiantys kompiuterių tinklai užtvindo socialines medijas. (Tai yra iškasama, archivuojama ir naikinama.) Daugiau konvencinių protesto formų seka iš anksto numatytą choreografiją ir dėl šios priežasties negali logistiškai „laimėti” prieš itin išmanų gan modeliavimą ir konvertuoti apsaugos priežiūros protokolus. Kai gatvė tampa giliai įterpta informacine platforma, sodriu informacijos šaltiniu apie elgesį, troškimus ir praradimą, kai tik nedaugelis turi priėjimą prie šios medžiagos, kaip mes galime į visą tai įsikišti?

Programos metu NKO vystys projektą Kompaktiškas suvarstymas: persipynęs tinklas (Compact Lacing: Interwoven Net), kuriuo sieks skatinti šiuos klausimus ir giliau pažvelgti į staigiai besikeičiančią tikrovę. Tai yra perspėjimas, intervencija ir socialinis žinių dalinimosi iš pažiūros abstrakčiame techniniame pasaulyje eksperimentas.