Olivia Erlanger

Olivia Erlanger yra menininkė, gyvenanti ir kurianti Niujorke (US). Pastarieji menininkės projektai: a. or fifty thousand, 83 Pitt St., Niujorke; Dripping Tap, Mathew, Niujorke; ir The Oily Actor What Pipeline, Ilinojuje (US). Pastarosios grupinės parodos: Eric Schmid is an Idiot, Cave, Ilinojuje; Other People’s Things, Brown Universitete, Rod Ailende (US), Daydream from 2013, CANADA, Niujorke. Neseniai publikuota Hate Suburbia su Luis Ortega Govela, būsimajame antrame leidime su MIT Press. Esė Born Goth sukurta kartu su Ortega Govela yra įtraukta į Harvardo dizaino žurnalo 2017 m. vasaros leidinį. Erlanger dalyvauja Luma and New Musem’s, IdeasCity 2017, Arlyje (FR).

Ruperte ji dirbo ties darbų prototipais jos parodai The Oily Actor. Menininkė leido savo laiką kurdama ir eksperimentuodama su ten rodytų “Raft” skulptūrų medžiagmis ir kompozijomis. Olivia nedokumentavo proceso, kadangi kasdien sunaikindavo tai, ką sukurdavo, mesdama sau iššūkį kasdien sukurti po naują kūrinį.