Pranešimas

Norime pranešti, kad Rupert įkūrėjas Darius Žakaitis ir direktorius Juan de Nieves abipusiu susitarimu 2013 m. lapkričio 4 d. nusprendė nutraukti Juan de Nieves kaip institucijos direktoriaus sutartį. Abi šalys dėkoja visiems, kurie buvo ir tebėra įsitraukę į Ruperto veiklą ir norėtų paskatinti juos tęsti darbą su institucija bei visais įmanomais būdais prisidėti prie sklandaus jos funkcionavimo dabar ir ateityje. Rupert komanda dėkoja Juan de Nieves už jo indėlį formuojant naująją instituciją.

Ruperto vadybininkė Justina Stašelytė ir kuratorė Justė Jonutytė laikinai užims, atitinkamai, vykdančiosios ir meninės dalies direktorių pareigas. Jos bus atsakingos už Ruperto programas iki naujo direktoriaus priėmimo. Atviras kvietimas kandidatuoti į direktoriaus pareigas bus paskelbtas Ruperto akademinių metų pabaigoje 2014 m. vasarą.