Rupert Skaitymai #1 Monica Mays: Bukolinė gauja

Rupert kviečia į kasmėnesinius Skaitymus. Pirmąją sesiją balandžio 16 d. nuo 18:30 ves Rupert rezidentė Monica Mays. Skaitymai vyks virtualiu būdu, iš anksto atlikus registraciją.

Skaitymų metu, pasitelkdami kelių autorių ištraukas, kalbėsime apie vietiškumą, rūpestį ir mitų kūrimą. Temas – glaudžiai susijusias su Monicos šiuo metu vykdomu meniniu tyrimu. Taip pat diskutuosime apie tekstų ryšius su veikla (praxis), jų vaidmenį aktualizuojant iki-patriarchalinę, pagonišą ir etninę praeitis bei steigiant emancipuojančias tapatumo formas dabartyje arba tai, ką Elizabeth A. Povinelli vadina “beveik čia” ir “beveik dabar” (hereish, nowish).

(Pilni tekstai bus atsiųsti po registracijos). Skaitinių sąrašas:

1. Timothy Morton: Portals
2. Silvia Federici: Reenchanting the World
3. Elisabeth A. Povinelli: Geontologies
4. Agata Marzecova: The vernacular geology of the Baltics
5. Tim Ingold: Knowing From The Inside
6. Anna Tsing: Earth Stalked by Man
7. Isabelle Stengers: Reclaiming Animism
8. Marija Gimbutiene: The Language of The Goddess
Kaip dalyvauti?

Skaitymo sesija vyks nuotoliniu būdu per Zoom platformą. Skaityme gali dalyvauti apie 15 žmonių. Visi užsiregistravę (registracijos nuoroda žemiau) elektroniniu paštu bus pakviesti dalyvauti nuotolinėje skaitymo sesijoje ir gaus sesijai reikalingą skaitymo medžiagą.