Sarah Chow

Sarah Chow (JAV) menininkė dirbanti ir gyvenanti Niujorke. Ji įgijo fotografijos magistro laipsnį Bardo koledže, Niujorke ir Naujųjų medijų ir vaizdų (angl. New Media and Imagery) bakalauro laipsnį Niujorko universitete. Menininkė šiuo metu bendradarbiauja su Ei Arakawa ir Christian Naujoks kuriant performansą
„Performance People“ skirtą meninio performanso alternatyviai meno istorinei interpretacijai astrologinių duomenų pagalba. „Performance People“ šiuo metu rodomas Reino ir Vestfalijos meno bendrijoje, Diuseldorfe bei Liverpulio bienalėje, Didžiojoje Britanijoje. Anksčiau Chow kūrybą eksponavo Manila institute, Niujorke; 67 Ludlow, Niujorke; Stroongroom, Los Andžele.

Rupert rezidencijos metu, Chow vystys meninį projektą, kuriame pasitelks vakarietiškoje tradicijoje paplitusius paveikslėlius su sentencijomis (angl. thought-pictures) juose užšifruojant spekuliatyvius vaizdus įkvėptus kompiuterinių technologijų, kriptografijos bei šiuolaikinių techni-mistinių jėgų. Šis projektas pratęs Chow tyrimą, kuriame menininkė gilinasi į kodais bei technologinėmis medijomis generuojamas paslėptas galios struktūras. Projekte kvestionuojama medijų veikimo logika, naudojama kalba bei gilinamasi į žinių gamybos istoriją bei vystymąsi, tokiu būdu atskleidžiant šių procesų ryšį su misticizmu bei ezoterika.