Skaityklos sesijos: „Rytų ideologijos Centrinėje ir Rytinėje Europoje“

Unthinkable ir Rupert maloniai kviečia į pirmąją skaitymo grupę, siūlančią atvirą diskusiją Centrinės ir Rytų Europos kultūrinėmis, socialinėmis ir geopolitinėmis problemomis. Pradedame birželio 30d., ketvirtadienį, 19 valandą, VDA C1 auditorijoje, Malūnų g. 3.

Kartu nagrinėsime trečiąjį Tomasz Zaryckio knygos “The Ideologies of Eastness” skyrių, pristatantį priklausomybės sąvoką, sąlyginį Vakarų ašies ir Centrinės-Rytų Europos santykio nematomumą ir natūralizaciją. Šis knygos skyrius svarsto, jog nors Vakarų įtaka ekonominiu atžvilgiu lieka esminė ir neginčijama, daug plačiau diskutuojama kultūrinė ir dalinai politinė regionų priklausomybė. Šio reiškinio padariniu tampa kultūrinis redukcionizmas ir galima jo sąsaja su simbolinės prievartos mechanizmais.

Skaitinį parinko Monika Janulevičiūtė ir Adomas Narkevičius

Unthinkable yra tarpdisciplinė tyrimų plaftorma sukonstruota menininkų, kuratorių, redaktorių, mąstytojų, teoretikų besidomiančių globalios ir regionininėmis struktūromis. Kritikuojant ir išplečiant akselerationizmo ir spekuliatyvaus realizmo idėjas, tikslas yra mąstyti, spekuliuoti, renarativizuoti. Unthinkable siūlo diskusijas viešuose įvykiuose, kūrybinese dirbtuvėse, tyrimų ir skaitymo grupėse bei internetinėje platformoje.

Skaitymo grupės yra pristatomos Unthinkable bendradarbiaujant su Rupert. Diskusija vyks anglų kalba.

Reikalinga registracija, parašykite mums čia