Travis Jeppsen

Travis Jeppsen yra amerikietis novelistas ir poetas, šiuo metu gyvenantis Berlyne. Daugiau nei dešimtmetį Travis Jeppsen buvo laikomas vienu ikonoklastiškiausių literatūros kritikų. Jis taip pat žinomas kaip į objektą orientuoto rašymo stiliaus išradėjas. 2014-ais metais jis atskleidė šį naują įkūnytą rašymo, kaip meno praktikos, modelį Whitney bienalėje savo audioinstaliacijoje “16 sculptures”, kurioje jis atkūrė ikoniškas ir mažiau žinomas į meno istoriją patekusias skulptūras, kurių mediumas buvo kalba; jis užteršė kūrinius autoriniu įsikišimu, leisdamas stebėtojui dalyvauti prasmės kūrimo procese.

 

Visai neseniai Jeppsen išplėtė savo veiklą į vizualų lauką per savo “laukinio rašymo” modelį, kurį jis apibrėžė kaip “mažiau ribotą įsirėžimą į ateities nežinomąjį” darbų serijose, išsidėsčiusiose ant pavojingos prarajos tarp rašymo ir tapymo. Naudodamasis tokiomis kaligrafinėmis priemonėmis kaip kaligrafinės plunksnos, arklio plaukų teptukai ir kinietiškas tušas, Jeppsen dirba, kad peržengtų, kaip pats vadina, tradicines signifikanto ribas, svyruodamas tarp teksto kaip abstrakcijos, kaip kaligrafijos ir kaip vaizdo fizinių apraiškų. Autoriaus “laukinis rašymas” gali būti vertinamas kartu su Irmos Blank “radikaliu rašymu”, Robert Grenier poemomis, Park Seobo Écriture tapybos darbais, Cy Twombly keverzonių ikonografija per klasikinės Romos grafičius ir Wang Dongling eksperimentine kaligrafija – nors jie visi aiškiai šneka savo tebevykstančių nepaliaujamų išradimų  kalba.

 

Jeppsen’o pirmoji novelė, Victims, buvo pasirinkta Dennis Cooper, kad debiutuotų “Little House on the Bowery” “Akaschic books” serijoje 2003-iaisiais metais. 2005-aisiais “Eksmo”išleido rusišką novelės vertimą. Jeppsen’o antroji novelė, Wolf at the Door (Twisted Spoon Press), buvo baigta rezidencijos Slovėnijos rašytojų sąjungoje metu, išleista 2007-ais metais. 2006-aisiais “BLATT Books”išleido poezijos rinkinį pavadinimu Poems I Wrote While Watching TV; antrasis rinkinys, Dicklung & Others, išleista 2009-ųjų lapkritį. Trečiąją novelę, The Suiciders, išleido “Semiotext(e)” 2013-aisiais. Vėliau po to jis atliko visos novelės“maratoninius skaitymus”, kurie truko aštuonias valandas be sustojimo “ICA” Londone ir Whitney Museum of American Art in New York. Jeppsen’o kritinė literatūra apie meną, kiną ir literatūrą buvo publikuoti Artforum, Arti in America, Texte zur Kunst, Flash Art,  New York Press, Bookforum, The Stranger ir Zoo Magazine. 2013-ais gavo premiją iš “Arts Writers Grant from Creative Capital/the Warhol Foundation”.

 

Reziduodamas Ruperte menininkas su naujais kūriniais prisistatė “Word” parodoje, kuri vyko 2016 m. spalio 20 – lapkričio 3 dienomis meno inkubatoriaus “Pakrantė” galerijoje.