Trumpos rezidencijos (vasaris)

Aistė Marija Stankevičiūtė – menininkė ir rašytoja, šiuo metu kurianti Vilniuje, Lietuvoje. Ji rašo Baltijos šalių ir Lietuvos internetiniems šiuolaikinio meno dienraščiams Artnews.lt ir Echogonewrong.com. Praeitais metais Vilniuje surengė solo parodą Ausys Laižo Lūpas, dalyvavo JCDecaux Premijos 2020: Turiu Žodžius parodoje Šiuolaikinio meno centre ir grupinėje parodoje Klaipėdoje. Savo skulptūrose, scenografijoje, vaizduose, žodžiuose ir garsuose ji kreipia dėmesį į vaiduokliškas būtybes, kurios, sūkuriuodamos tarp fikcijos ir tikrovės, įtraukia mus į savo srautus. Rezidencijos laiką Aistė Marija skirs judriems kūnams, kurie, neturėdami aiškių savybių, keičia medžiagiškumus ir suburia. Tokiuose subūrimuose kyla turinių, mastelių ir mūsų santykių su aplinka klausimai: gyvename vaiduokliškame pasaulyje, kuriame vieni vaiduokliai mielesni už kitus, kur vėjai įspaudžia save į kampą, o žodžiai išsprūsta į pasaulius. 

Marta Frėjutė – menininkė ir meno doktorantė, šiuo metu gyvenanti ir dirbanti Vilniuje. Baigė architektūros bakalauro ir skulptūros magistro studijas Vilniaus Dailės Akademijoje. Parodose dalyvauja nuo 2019 metų. Doktorantūros meniniame tyrime tyrinėja fikcijos (mitų) pagalba konstruojamos tikrovės ribas, mito ir atminties persipynimą, jų svarbą konstruojant tapatumą. Jungdama instaliaciją, skulptūrinius objektus, simuliuojamus muziejinius artefaktus, istorinius tekstus ir šaltinius, asmeninę ir archyvinę fotografiją savo kūrybinėje praktikoje menininkė kvestionuoja galios santykius, kolonialistines fantazijas ir persipynusius istorijos konstravimo kontekstus, tradicines kultūros reprezentacijos strategijas. Rupert rezidencijos metu menininkė tęs savo meninį tyrimą, kuriuo siekiama permąstyti įrodymų, dokumentacijos, tampančios asmeninio ir kolektyvinio identiteto pagrindu, principus, gilinsis į atminties kuri nėra pasyviai kolekcionuojama archyvinėje medžiagoje, bet kuri geba aktyvuoti naujus istorinius įvykius, būti nuolat naujai perkonstruojama naujame laike, istorinėje situacijoje, bei atsispindėti kasdieniniame gyvenime ir mituose temą.