Vaida Stepanovaitė

Aktyvi Vaidos Stepanovaitės veikla susijusi su organizavimo, tyrimų, kuratorystės ir rašymo sritimis. „Advanced Practices“ programos doktorantės ir Londono Goldsmitho universiteto vizualinių kultūrų katedros docentės akademiniai siekiai sutelkti į kolektyvų kūrimą sudėtingomis sąlygomis ir orientavimąsi tarp evoliucionuojančių bendrumo formų. Bendradarbiaujant su profesore Irita Rogoff atliktas praktika paremtas tyrimas „On a Shaky Tightrope: Collective Subjects, Communal Selves“ aktyviai platinamas svarbiose institucijose: Danijos karališkojoje meno akademijoje, Kopenhagos universitete, Goldsmitho koledže ir kt. Vaida neseniai skaitė pranešimą AICA kongrese „Contested Infrastructures“, o kitais metais ketina publikuoti tyrimais paremtą rengiamos knygos skyrių. Daugiau nei dešimtmetį būdama aktyvi saviorganizacijos lauko dalyvė, Vaida atliko svarbų vaidmenį, kai buvo steigiama Meno darbuotojų profesinė sąjunga Lietuvoje, pasisakė už meno darbuotojų teises ir skatino nehierarchinį solidarumą vizualiųjų menų bendruomenėje. Vaida yra buvusi organizacijos „Artnews.lt“ vadovė, o, tęsdama savo įvairialypę veiklą, padės organizuoti 2024 m. Vilniuje vyksiantį renginį „Choreographic Devices“.