Vieša diskusija – Atmintis, pasakojimas, poetika

Birželio 26 d., 18:30 val.
Dalyviai: Violeta Davoliūtė, Ramūnas Čičelis, Deimantas Narkevičius. Moderatorius: Aurimas Švedas
Diskusijos trukmė: 1,5 val.
Renginys yra nemokamas, vyks lietuvių kalba (su vertimu į lietuvių gestų kalbą).

XX amžius dažnai vadinamas kraštutinumų ir žiaurybių laikmečiu, kuriame buvo laužomi asmenų, visuomenių ir valstybių likimai. Sugebėjusieji išlikti šioje istorijos mėsmalėje mokėsi susigyventi su istorijos randais ir nejaukumą arba skausmą keliančia atmintimi.

Jonas Mekas jaunystėje matė kaip Antrojo pasaulinio karo, pirmosios sovietinės okupacijos (1940-1941) ir nacių okupacijos metu (1941-1944) buvo sunaikintas jam įprastas pasaulis. Būtent šiomis, ypatingo nesaugumo ir smurto dienomis buvo rašoma dalis eilėraščių, pristatomų Rupert parodoje Leiskite man svajoti utopijas.

Šiuo laikotarpiu, jaunas Jonas Mekas, išvargintas priverstinio darbo stovyklų Vokietijoje ir nuolatinio judėjimo iš vietos į vietą, apsisprendžia: Aš nei karys, nei partizanas. Nesu nei fiziškai, nei psichologiškai tinkamas tokiam gyvenimui. Esu poetas“. Tokiam pasirinkimui filmininkas ir poetas liko ištikimas visą gyvenimą.

Atsispyrę nuo J. Meko kūrybos, šioje diskusijoje kelsime klausimus: kas būdinga J. Meko poetikai? Kaip šio poeto kūrybos interpretavimas gali padėti kalbėti apie menininko profesijos etiką, mąstyti apie meno ryšį su istorija, atmintimi ir pasakojimu? Koks menininkų vaidmuo ribinių istorinių įvykių metu ir kaip menininkai mąsto apie istoriją?

Aurimas Švedas yra nepriklausomoje Lietuvoje subrendusios ir XXI a. pradėjusios aktyviai reikštis praeities tyrinėtojų kartos atstovas, mokslinių projektų vykdytojas, istorijos mokslų daktaras, Vilniaus Universiteto Istorijos fakulteto istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedros narys. Žurnalo “Lithuanian Historical Studies” redkolegijos narys. Kultūrinio žurnalo „Literatūra ir menas“ apžvalgininkas. Išleido keletą knygų, iš kurių naujausia – 2019 metais išleista „Irena Veisaite: gyvenimas turėtų būti skaidrus “.

Violeta Davoliūtė-Opgenorth yra kultūrologė, vyresnioji mokslo darbuotoja, Vilniaus universiteto Politinių mokslų ir tarptautinių santykių instituto vizituojanti profesorė bei buvusi Jeilio universiteto mokslinė bendradarbė, mokslininkė. Mokslinių tyrimų kryptys yra XX amžiaus istorinės traumos, socialinė ir kultūrinė Lietuvos ir Baltijos šalių istorija, Sovietinė kultūros politika, nacionalizmas, tapatybės politika ir kultūros elitai, elitų kolaboravimas su okupaciniais rėžimais, modernizmas, sovietinis post-kolonializmas. Violeta Davoliūtė-Opgenorth taip pat yra Europos Komisijos Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos (EACEA) bei Lietuvos Kultūros fondo mokslinė ekspertė, AABS, ASEEES bei kitų tarptautinių mokslo asociacijų narė.

Ramūnas Čičelis yra humanitarinių mokslų daktaras, literatūros kritikas, žurnalistas, rašytojas. 2015-aisiais išleido poetinių esė rinkinį „Bohemijos fragmentai”. Ruošiasi išleisti išsamią monografiją apie Joną Meką. Parašė daktaro disertaciją tema Jono Meko kūrybos filotopinė žiūra. Daktaro disertacijoje nagrinėjama filotopinė būtis ir jos santykis su Niekiu poeto ir filmininko Jono Meko kūryboje. Ramūnas Čičelis šiuo metu dirba Jonavos viešojoje bibliotekoje.

Deimantas Narkevičius yra šiuolaikinio medijų meno, eksperimentinio kino kūrėjas, vienas nuosekliausių ir labiausiai tarptautinėje šiuolaikinio meno scenoje pripažintų Lietuvos menininkų, nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas. Atstovavo Lietuvą 49-oje Venecijos bienalėje, dalyvavo 50-oje Venecijos bienalėje. 2019 metais tarptautiniame Roterdamo kino festivalyje nominuotas archyvinės medžiagos prizui už kūrinį Dėmės ir įbrėžimai“. Aktyviai dalyvauja grupinėse ir organizuoja asmenines parodas Lietuvoje ir užsienyje nuo 1991 metų. Šiuo metu dėsto Vilniaus dailės akademijoje, Skulptūros katedroje.

Renginys yra Rupert parodos Jonas Mekas: Leiskite man svajoti utopijas“ viešosios programos dalis. Paroda Rupert veiks nuo birželio 20 iki liepos 21 d.
Diskusijos renginys bus įrašomas.

Vaizdas: Kadras iš J. Meko filmo „Prisiminimai iš kelionės į Lietuvą“ (1972).

Pagrindiniai parodos rėmėjai: Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Pakrantė ir Vilnius Tech Park
Partneris: Lietuvos kultūros institutas
Informacinis partneris: 15 min