Vilius Vaitiekūnas

Vilius Vaitiekūnas (g. 1996) yra meno edukatorius ir menininkas, šiuo metu gyvenantis ir dirbantis Vilniuje bei Aleknaičiuose. Jis vaizduojamosios dailės bakalauro laipsnį įgijo Minervos akademijoje, Nyderlanduose, ir pabaigė ikimagistrinę meno ir kognityvumo programą Groningerio universitete. Šiuo metu jis dirba edukacijos ir bendruomenės įtraukimo kuratoriumi Šiuolaikinio meno centre Vilniuje ir yra įsitraukęs į meno agentūros „Artspace“ veiklą, kuri siekia sukurti socialinius pokyčius per menines veiklas. Programos metu Vilius planuoja tyrinėti, kaip per skirtingas kūniškas veiklas žmonės parodo savo santykius su išoriniais jų kūnui objektais ir įvykiais, išsiugdo emocinį ryšį bei suteikia jiems prasmę. Tyrimo tikslams jis planuoja įsitraukti į įvairias ritualines ir kultūriškai reikšmingas judėjimų praktikas bei atlikti srities tyrimą, kurio tikslas – pasirinktų subjektų emocinis prisirišimas prie asmeniškai reikšmingų objektų ir įvykių.