Johanna Kotlaris

Johanna Kotlaris (g. 1988, Šveicarija) menininkė gyvenanti Roterdame bei Ciuriche. Kotlaris baigė grafinio dizaino bakalaurą Gerrit Rietveld akademijoje, Amsterdame (NL), šiuo metu studijuoja meno magistrą Piet Zwart institute Roterdame (NL). Jos meninės praktikos apima fotografiją, video, instaliaciją, skulptūrą, performanso ir garso meną. Menininkės kūriniai buvo eksponuoti Museo d’Arte della Svizzera Italiana Lugano, Dienstgabäude, Ciuriche (CH), The New Gallery Calgary, Kunsthaus Langenthal, Schwarzwaldallee, Bazelyje (CH), Stadtgalerie, Berne (CH), Castrum Peregrini, Amsterdame (NL). Kotlaris yra gavusi Gerrit Rietveld akademijos bei Šveicarijos fondo Pro Helvetia apdovanojimus, Bazelio meno asociacijos stipendiją jaunajam Šveicarijos menininkui taip pat buvo įvertina Migros Ticino Artistic Creation Award bei Young Swiss Talent Award programose.

Rupert rezidencijos metu menininkė tęsė pradėtą garso meno kūrinių seriją, kuriuos komponavo naudodama balsą bei kalbą. Šiame meniniame tyrime kūrėja nagrinėja šiuolaikines kūniškas patirtis bei su jomis susijusių nuolat kintančių kūniškų būsenų patyrimą. Rašydama, kurdama skulptūras ir instaliacijas bei eksperimentuodama su savo balsu, menininkė kvestionuoja kūno suvokimo ir navigavimo erdvėje būdus, buvimo, dislokavimo bei išsiskaidymo (angl. dissolution) koncepcijas.