Kvietimas teikti paraiškas į Rupert rezidenciją 2022

Rupert rezidencijų programa yra skirta Lietuvos ir tarptautiniams menininkams, kuratoriams, rašytojams, tyrėjams ir kitų kūrybinių veiklų atstovams. Programa suteikia galimybę 1–3 mėnesius kurti ir gyventi Vilniuje, vykdyti individualius projektus ir įsitraukti į Vilniaus bei regiono šiuolaikinio meno lauką.

Teikdami paraišką 2022 metų rezidencijoms (2022 01 01–2022 12 31) būsimi rezidentai turėtų nurodyti, ar jų siūlomas projektas yra orientuotas į naujų kūrinių produkciją, kuriai būtų reikalingos tam tikros medžiagos ir kūrybinės sąlygos, ar į tyrimą. Aplikuojantieji taip pat skatinami savo projektais įsilieti ir reaguoti į Vilniaus ir viso regiono šiuolaikinio meno lauko procesus, įsitraukti į Rupert viešosios ir alternatyvios edukacijos programų veiklas, rengti atvirų studijų renginius, tačiau dalyvavimas šiose veiklose neprivalomas. Be kitų veiklų, Rupert rezidencijos metu sudaro galimybes pasiekti tikslinę auditoriją per tokias komunikacijos priemones kaip Open Studio tinklalaidė ir Rupert žurnalas, taip pat prisidedant prie vietos institucijų ir projektinių erdvių programų.

APIE RUPERT

Rupert rezidencija įsikūrusi vaizdingame Valakampių rajone, arti aktyvaus miesto kultūrinio centro, prie pat Neries upės bei mažo paplūdimio ir yra apsupta laukų ir miško. Menininkų rezidencijos įrengtos apdovanojimus pelniusio Lietuvos architekto Audriaus Ambraso kūrybinių industrijų centro pastate „Tech Arts“, tapusio buveine ne vienai žinomai kūrybinių industrijų kompanijai. Kiekvienam rezidentui suteikiama studija su antresole (iš viso apie 52 kv. m), kuria leidžiama naudotis kaip kūrybos ir tyrimų erdve per visą rezidenciją. Visose studijose yra baldai ir nemokamas bevielis internetas. Iš viso rezidencijoje yra trys individualios studijos. Pastate taip pat yra skaitykla, susitikimų kambarys ir virtuvė, kuria gali naudotis rezidentai. Rupert rezidentams suteikiama kuratorinė ir administracinė pagalba, sklaidos ir kūrybos įrankiai, taip pat bent du kartus per mėnesį rengiami Rupert ir kviestinių kuratorių susitikimai su rezidentu.

Šiame paraiškų teikimo etape visos rezidencijos yra nemokamos dėl Lietuvos kultūros tarybos paramos ir kūrybinių industrijų centro „Tech Arts“  suteiktos erdvės. Tačiau rezidentai turi patys pasirūpinti savo kasdienėmis bei kelionės išlaidomis. Rupert komanda gali suteikti rekomendacinius laiškus būsimiems rezidentams, teikiantiems paraiškas savo rezidencijos projekto finansavimui.

REZIDENCIJOS TRUKMĖ

Individualios rezidencijos gali trukti nuo 1 iki 3 mėnesių, ypatingais atvejais ir ilgesnį laikotarpį. Aplikuojančiųjų prašoma pasiūlyti jiems tinkamą rezidencijos datą ir trukmę, kuri galėtų būti paskirta atsižvelgiant į studijų užimtumą bei tvarkaraštį. Individualiai rezidencijai paraišką gali teikti ir menininkų kolektyvai (iki 4 žmonių). Tačiau tokiu atveju kolektyvui suteikiama tik viena rezidencijos studija.

KAIP TEIKTI PARAIŠKĄ

Prašome visus paraiškos dokumentus pildyti anglų kalba ir juos atsiųsti kaip vieną PDF dokumentą, pavadintą „Vardas Pavardė_Residency application_2022“. Dokumentą prašome atsiųsti el. paštu residencies@rupert.lt iki 2021 m. birželio 16 d., trečiadienio, vidurnakčio. Bendras dokumento dydis negali viršyti 15 mb, Į PDF dokumentą turite įtraukti:

– Paraiškos formą (atsisiųsti)
– CV
– Portfolio (pristatyti ne daugiau kaip 5 kūrinius ar kūrybinius projektus, nuotraukų skaičius neribojamas)
– Paraiškos mokesčio mokėjimo išrašą

Šiai atrankai taikomas 15 EUR paraiškos administravimo mokestis, kurį sumokėti galite per PayPal arba banko pavedimu iki birželio 16 d.

Atrinkti kandidatai bus pakviesti į virtualius interviu su atrankos komisija, sudaroma iš kviestinių ekspertų ir Rupert komandos narių. Atrankos rezultatai bus paskelbti 2021 m. rugpjūčio pabaigoje.

REZIDENCIJŲ PROGRAMOS PARTNERIAI

Goethe institutas Lietuvoje
Italijos kultūros institutas Vilniuje
Nordic Culture Point
Tech Arts

COVID-19

Rupert vadovaujasi tarptautinėmis ir nacionalinėmis COVID-19 rekomendacijomis ir toliau sudaro gamybę rezidentams atvykti į Vilnių. Rupert susisieks su kiekvienu atrinktu kandidatu prieš jam atvykstant į Lietuvą.