Nina Kuttler

Nina Kuttler (g. 1993) mokėsi meno mokyklose Hamburge (DE) ir Hangzhou (CN). Kaip menininkę ją domina skysčio limitai ir ribos. Taip pat ji rašo apie imuninę sitemą ir post-žmogiškų džiunglių trupinius, nuolat susiliejančius su stalu, ant kurio buvo parašyti.

Jos tikslas – paversti raguolį į trupinius ir atgal, kad jis galėtų ištirpti būdvardyje. Ją domina kūnas ir jo pažeidžiamumas kaip į sociologiją ir politinę visuomenę įsiskverbianti analogija. Biologiškai apmąstant pasaulį ir jo gyventojus, kūnas yra mažiausia suvokiama dalelė ir veikia kaip tarpkultūrinis atskaitos taškas. Kai taip vadinamos savasties ar identiteto konstrukcija nėra tinkama jos norimam mąstymo būdui apie pasaulį, kuriame gyvena, ji verčiau galvoja apie tai, kaip įlieti savo odą į stalą, ties kuriuo dirba, o tada – kaip pakeisti vieną kalbą kita. Į šį tyrimą gali būti įtraukiamas rašymas (apie čiaudėjimą ant muzikos arba imuninę sistemą kaip lingvistinį įrankį), filmavimas (šiltnamiai, gyviai ir kraujuojanti architektūra) arba paskaita apie raguolio trupinius. Menininkė tikisi surasti kitokią fizinę būseną susidurdama su minėtais subjektais, ar tai būtų trupiniai, kažkas traškaus, ar kažkas sūraus. Kad ir kaip bebūtų, ji tikisi pati nepavirsti į raguolį.

Foto ©Noémi Barbaglia