Atviras kvietimas į 10-ąją alternatyvios edukacijos programą

Rupert su malonumu skelbia atvirą kvietimą į 10-ąją alternatyvios edukacijos programą, vyksiančią 2022 metų birželio 1 d. – lapkričio 30 d.

Paraiškų teikimo terminas – balandžio 17 d., 23:59, EEST. 

Rupert Alternatyvios edukacijos programa siekiama jungti edukaciją, profesinį tobulėjimą ir bendruomenines praktikas. Programa skirta padėti pradedantiesiems menininkams, kuratoriams, rašytojams, mąstytojams, tyrėjams ir kritikams vystyti savo praktiką pasinaudojant sistema, skirta formaliam ir neformaliam bendravimui tarpusavyje, su mentoriais ir su visuomene. Šia programa praplečiamas akademinis diskursas, siekiama skatinti alternatyvius dalijimosi žiniomis būdus, tyrinėti sąveiką tarp įvairių sričių ir taip kuriant tvaresnes, atsparesnes ateitis. Programos metu palaikomas glaudus ryšys tarp teorijos ir meninių praktikų, kartu akcentuojant nenusakomų, intuicija grįstų ir numinoziškų reiškinių svarbą.

10-OJI PROGRAMA

10-ąja alternatyvios edukacijos programa skirta megzti dialogą tarp magijos, ritualų ir meninių praktikų, tuo pat metu tyrinėjant tarpusavio priklausomybės ir rūpinimosi kūrybinį potencialą. Pripažįstant šiuolaikinio pasaulio sudėtingumą ir neužtikrintumą, programos dalyviai bus skatinami užmegzti ilgalaikių palaikymo ryšių tinklus tiek tarpusavyje, tiek ir su kuratoriais bei pačia institucija. Priešprieša tarp kritinio tyrimo ir maginio mąstymo pasitarnaus kaip paslanki sistema, suteikianti dalyviams reikiamas priemones patiems vystyti savo praktiką ir išplėsti mąstyseną už žmogiškojo pasaulio ribų.

Alternatyvios edukacijos programa truks šešis mėnesius, ją sudarys paskaitos, kūrybinės dirbtuvės ir tiriamosios išvykos. Programą vainikuos baigiamasis renginys Vilniuje ir publikacija Alternative Education Reader, prie kurios prisidės programos dalyviai ir mentoriai.

MENTORIAI

10-osios Alternatyvios edukacijos programos mentoriai: Bones Tan Jones, Denis Petrina, Dorota Gawęda ir Eglė Kulbokaitė, Joey Holder Mary MaggicNisha Ramayya, Agency Agency (Victoria Meniakina, Roel van Herpt), Aikas Žado Laboratorija (Eglė Ambrasaitė, Domas Noreika), Arts of the Working Class, Verpėjos (Laura Garbštienė).

DAUGIAU INFORMACIJOS APIE PROGRAMĄ

Rupert kasmet kviečia vietos ir užsienio mentorius pasidalyti įvairiomis metodologinėmis prieigomis ir suteikti kuruojamąją pagalbą dalyviams. Alternatyvios edukacijos programą aktyviai veikia glaudus bendradarbiavimas tarp dalyvių ir mentorių, tad sudaroma galimybė tiesiogiai paveikti programos edukacinę sistemą. Dalyviai turi galimybę bendrauti su gyvybinga Rupert kūrėjų bendruomene – mūsų rezidentais, pranešėjais ir svečiais – ir turi prieigą prie mūsų institucijos tinklo.

Rupert alternatyvios edukacijos programa nemokama ir atvira visiems nepriklausomai nuo jų išsilavinimo ar dabartinės praktikos. Nors dalyvavimas programoje turėtų tapti prioritetu, ji sukurta taip, kad būtų suderinama su kitais įsipareigojimais, pavyzdžiui, studijomis arba darbu. Iš atrinktų dalyvių tikimasi, kad programos metu jie gyvens Vilniuje.

10-ąją programą kuruoja Tautvydas Urbelis. 

Rupert veiklą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

Partneriai: Vilniaus dailės akademija, Vilnius Tech, Žeimių dvaras / Aikas Žado laboratorija, Kai meno centras (Estija), Notam (Norvegija), Verpėjos.
Rėmėjai: Vilniaus miesto savivaldybė, Nordic Culture Point, Tech Arts

KAIP PATEIKTI PARAIŠĄ

Kiekvienas dalyvis privalo pateikti planuojamo vystyti projekto pasiūlymą. Atrankos metu projektai, turintys sąsajų su magijos ir ritualų tema, turės pranašumą, tačiau jis nebus lemiamas

KVIEČIAME UŽPILDYTI ŠIĄ PARAIŠKOS FORMĄ

Paraiškų teikimo terminas – balandžio 17 d., 23:59, EEST. 

Rupert pripažįsta, kad dabartinis paraiškos formatas yra ribotas ir norėtų pasiūlyti labiau įtraukų būdą. Jei negalite užpildyti tam tikrų privalomų laukelių arba tai darant jums prireikė pagalbos, prašome kreiptis el. paštu info@rupert.lt.