Virtuali paskaita: Neįgaliųjų menas, kritinis įsitraukimas

Rupert kviečia į virtualią Elizos Chandler paskaitą, kuri vyks 2020m. lapkričio 13 dieną, 19:00 val. Registracija į renginį yra privaloma, užsiregistruokite čia. Papildoma skaitymo medžiaga ir paskaitos nuoroda Zoom platformoje bus atsiųsta prisiregistravusiems.

Eliza Chandler interaktyvioje paskaitoje bus aptariama jos nepriklausoma kuratorinė patirtis neįgaliųjų mene. Analizuodama neįgaliųjų meno, jo kūrimo bei patyrimo pavyzdžius neįgaliųjų bendruomenėje, Eliza pristatys ir aptars instaliacijas, susijusias su prieinamumo neįgaliesiems tema: ‘Open Access’ (Papalia, 2019), ‘critical access’ (Hamraie, 2017), ‘access is love’ (Mingus, 2019), ‘decolonial approaches to access’ (Jimmy, 2020), and t’aking upve access as a “scyborg” in the institution’ (La Paperston, 2017). 

Ši diskusija atskleis, kaip neįgaliųjų menų praktikavimas ir kuravimas gali būti matomas kaip politinis projektas, kurio metu įprastos nuostatos gali būti pertvarkytos į kolektyvinį, įvairiapusį požiūrį skatinančią veiklą, taip kuriant ne tik organizacinę, bet ir kultūrinę pertvarką.

Biografija: Eliza Chandler Ryersono universitete dirba kaip asistuojanti profesorė neįgaliųjų studijų fakultete. Chandler tyrimai aprėpia neįgaliųjų meną, studijas ir veiklas, ji taip pat yra viena iš tyriminio projekto “Bodies in Translation: Activist Art, Technology, and Access to Life” vadovių ir kuratorių.