Kūrybinės dirbtuvės ,,Kaip jautiesi?”. Kvietimas VDA studentams teikti paraiškas

Kūrybinės dirbtuvės ,,Kaip jautiesi?” vyks Visagine Balandžio 3-7 dienomis. Laukiame visų VDA studentų iki 25 metų paraiškų, dalyvavimas kūrybinėse dirbtuvėse nemokamas (padengiamos transporto, apgyvendinimo, maitinimo ir programos išlaidos). Dirbtuves ves Felix Gmelin, menininkas ir Oslo dailės akademijos profesorius kartu su menininku Augustu Serapinu.

Mūsų siūloma tema susitelkia ties mintimi, kad į politiką galima žiūrėti kaip į lauką, kurį sudaro ne tik idėjos, bet taip pat ir jausmai. Jausmai šiuo atveju reiškia ir nužymi platesnę žmogaus psichologinę ir somatinę patirtį. Terapijos būdu, jie susisieja su konkretesnėmis politinio paveikumo, psicho-geografijos, pato-geografijos, politinės depresijos ir aktyvizmo sąvokomis į kurias galima bus įsigilinti kūrybinių dirbtuvių metu.

Mes prašome studentų pasitelkti politinį paveikumą (afektą) kaip strategiją arba temą, siekdami įveiksminti tiesioginius kelius tarp atskirų žmonių politinių ir asmeninių gyvenimų. Mes siūlome jiems apsvarstyti klausimą “kaip aš jaučiuosi kapitalizme?”, o ne “ką daro kapitalizmas?” arba “kas yra kapitalizmas?”. Šio proceso metu, visos taksonomijos nu(si)vilia, terminai persikelia kitur. Pasitenkinimas, melancholija, depresija, meilė persikuria psichologiniame lygmenyje. Suinteresuotas politika menininkas tampa psicho-geografu, terapeutu, aktyvistu, istoriku.

Kūrybinės dirbtuvės organizuojamos kaip bendra Rupert ir Oslo nacionalinės dailės akademijos kolaboracija prie kurios kviečiami prisidėti VDA studentai. Dirbtuves sudaro kelionė į Visaginą, lokacijų tyrinėjimai, diskusijos. Jos atviros bet kokio pobūdžio iniciatyvoms ir interesų laukams. Jų metu sieksime stebėti ir tirti aplinką, bet jeigu šioje vietoje norėsite įgyvendinti asmeninį projektą, mes labai kviečiame tai daryti. Nėra jokio spaudimo sugalvoti kažką kūrybinių dirbtuvių metu, nes jos orientuotos į žinias, ne gamybą. Kartu su Vilniaus dailės akademijos studentais, dirbtuvėse dalyvaus ir Oslo dailės akademijos studentai. Projektą „TARPDISCIPLININIO MENO PROJEKTAS „Emocijų politika: menas išplėstame lauke“ bendrai finansuoja Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija pagal EEE finansinį mechanizmą bei Lietuvos Respublika (Nr. EEE-LT07-KM-01-K-01-004)

Siųsdami paraišką, nurodykite savo vardą pavardę, gimimo datą, motyvaciją, studijų programą (bei kursą) ir užimtumą Balandžio 3-7 dienomis: info@rupert.lt. Paraiškų laukiame iki kovo 13 dienos arba kol užsipildys visos vietos.