Rupert kviečia prisijungti kuratorių(-ę)

Meno rezidencijų ir edukacijos centras Rupert ieško kuratoriaus(-ės), norinčio(-s) ir gebančio(-s) savarankiškai vystyti kasmetinę Alternatyvios edukacijos programą (AEP) ir dirbti komandoje, prisidedant prie kitų institucijos vykdomų programų bei projektų realizavimo. Bendradarbiaujant su Rupert komanda ir naudojant  institucijos sukauptą patirtį, būsimasis kolega turėtų imtis lyderystės sudaryti ir įgyvendinti AEP, siekiant šią programą inovatyviai plėtoti kaip tarptautiškai konkurencingą, kokybišką meninio ir kritinio eksperimentavimo įrankį pradedantiems menininkams.

AEP kuratoriaus(-ės) atsakomybės – kasmetinės Alternatyvios edukacinės programos kuravimas – sudarymas, planavimas ir vykdymas (programos trukmė: 6-8 mėn., pasirengimas: 3-4 mėn.):

 • – AEP modelio permąstymas ir edukacinės krypties parinkimas, koncepcijos formavimas;
 • – Temos parinkimas ir/arba pritaikymas atsižvelgiant į Rupert metų temą ir veiklos kryptis;
 • – AEP tutorių (praktikų ir teoretikų iš įvairių meno ir mokslo sričių) atrinkimas pagal pasirinktos temos ir modelio gaires;
 • – Programos turinio formavimas ir planavimas bendradarbiaujant su kviestiniais tutoriais;
 • – AEP dalyvių viešo kvietimo ir atrankos organizavimas;
 • – AE programos veiklų planavimas, detalaus mokymo programos tvarkaraščio parengimas;
 • – Programos įgyvendinimas (individualios ir grupinės kelionės Lietuvoje ir užsienyje, edukacinių užsiėmimų ir susitikimų su tutoriais organizavimas);
 • – Dalyvavimas visuose AEP dalyviams skirtuose užsiėmimuose, tarpininkavimas tarp AEP grupės ir tutorių, programos koregavimas ir informacijos kaupimas bei sisteminimas;
 • – Mentoriavimas, susitikimai su kiekvienu programos dalyviu, aktyvus buvimas grįžtamajame ryšyje su programos dalyviais aptariant jų vystomus projektus visos programos metu; 
 • – Baigiamojo AEP renginio (paroda, leidinys, įvykis etc.) kuravimas/koordinavimas ir programos rezultatų sklaida;
 • – Paraiškų rašymas ir ataskaitų rengimas, programos rezultatų analizė;

AEP kuratorius atstovauja savo kuruojamą programą Lietuvoje ir tarptautiškai, rūpinasi programos žinomumu, domisi ir teikia jos atnaujinimo bei tobulinimo pasiūlymus Ruperto komandai ir Tarybai, atlieka kitas paskirtas užduotis. 

AEP kuratorius/ė dirbs komandoje su kitais institucijoje dirbančiais kuratoriais, kurie yra atsakingi už Rezidencijų ir Viešųjų renginių programas. Tikimės, kad naujas kolega inicijuos ir kitus projektus, teiks arba prisidės teikiant paraiškas, ieškant rėmėjų institucijos veiklai.

Kuratorius/ė yra tiesiogiai pavaldus Ruperto direktorei ir dirbs padedamas institucijos koordinatoriaus, esant dideliam krūviui ar užimtumui galima ir pagalbinio asistento/praktikanto pozicija.

 Reikalavimai:

 • – Aukštasis išsilavinimas meno ar kultūros srityje; 
 • – Darbo patirtis kultūros ar meno organizacijoje;
 • – Domėjimasis šiuolaikiniu menu, neformalaus ugdymo metodais;
 • – Savarankiško tyrimo ir rašymo gebėjimai;
 • – Puikūs komunikacijos, tarpasmeninio bendravimo įgūdžiai, gebėjimas valdyti grupinę dinamiką;
 • – Komandinio darbo įgūdžiai;
 • – Projektų valdymo įgūdžiai ir organizacinių procedūrų pagrindų žinojimas; 
 • – Puikios lietuvių ir anglų kalbos žinios (raštu ir žodžiu).
 • – Privalumas –  gebėjimas įsitinklinti meno lauke, plėsti tikslinių pažinčių ratą;

Su AEP kuratoriumi/e bus pasirašyta darbo sutartis su trijų mėnesių bandomuoju laikotarpiu. Darbas vyks Rupert biure, Vaidilutės g. 79, Vilniuje. Pradinis mėnesio atlyginimas už 0,5 etato (20 val. per savaitę) – prieš mokesčius: 700,00 EUR, galimas atlyginimo ir etato dalies didinimas.

Motyvacinį laišką ir CV prašome siųsti el.p. info@rupert.lt iki 2020 m. vasario 3 d. vidurnakčio

Evgenijos Levin nuotr.